Solfakta

8 maj 2021

för Stjerneberg beläget 58°29'N 15°32'Ö

Tider med 1 dags och 1 veckas delta

Gryning Upp Daglängd Ner Skymning

03:56 -3 -21

04:45 -3 -17

16:17 5 33

21:02 2 15

21:52 3 20

Solen står som högst kl 12:54 med en altitud av 48,74°

Deklination 17,23°